Septuaginta: ediție oficială în Biserica Ortodoxă?

Mi se pare că trebuie să încercăm să definim cât mai bine termenii. Ce înseamnă bunăoară „oficială”? În Biserica Romano-Catolică, din câte înțeleg eu, funcționează trei categorii în care pot fi încadrate edițiile biblice. Este interesant de urmărit acest fenomen, pentru că ne poate ajuta și pe noi ca ortodocși să înțelegem mai bine ce ar putea să însemne „oficială”.

Mai întâi, există ediții promulgate de papă, numite ediții „tipice”. De pildă, conciliul de la Trento (tridentin) a aprobat în 1546 autoritatea Vulgatei, numind-o „autentică”, precizând și că această veche ediție a fost „aprobată” de Biserică. Drept urmare, în 1590 sub papa Sixtus V (același sub care s-a publicat și Septuaginta în 1587) se publică Vulgata sixtină. Având anumite probleme, ea este corectată, așa încât catolicii vor adopta ediția apărută sub papa Clement VIII în 1592, cu corecturi ulterioare. Această ediție așa-numită clementină a Vulgatei a funcționat ca ediție oficială a Bisericii catolică până când ea este corectată la rândul ei ca Nova Vulgata în 1979 de către papa Ioan Paul II. Vezi aici. De observat că ediția este numită „tipică”. În Constituția apostolică aferentă, se observă că papa o declară și o promulgă ca atare. Mie mi se pare că aici avem de-a face propriu-zis cu o ediție „oficială”.

Ca o a doua categorie, există ediții biblice aprobate (binecuvântate) de către Biserica catolică prin formula „nu contravine nimic” (nihil obstat). Este o aprobare bisericească prin care se certifică faptul că nimic nu contravine credinței catolice. De pildă, celebra Biblie de la Ierusalim din 1956, cu revizuiri ulterioare, are nihil obstat.

Există însă la catolici și o a treia categorie: ediții la care au lucrat nu numai profesori catolici, ci și ne-catolici, cum ar fi binecunoscuta Traducere ecumenică TOB din 1975 (la care au lucrat ulterior și ortodocși). Cea mai nouă revizuire este din 2010. Această traducere ecumenică nu are aprobarea nihil obstat.

Dacă ne uităm acum la Bisericile Ortodoxe, ortodocșii români au așa-numita Biblie Sinodală românească. Pe foaia de titlu scrie: „tipărită cu binecuvântarea” patriarhului cutare și „cu aprobarea Sfântului Sinod”. Biblia Sinodală rusă are ceva asemănător: „cu binecuvântarea Sfințitului Patriarh al Moscovei și al întregii Ruse” cutare. Bibliile sinodale românești și rusești au fost tipărite și de către Societățile Biblice naționale (românească și respectiv rusă), însă cu aceleași mențiuni. Traducerea în neo-greacă din 1997, publicată nu de Biserica Greacă, ci de Societatea Biblică greacă, are și ea totuși scrisoarea de recomandare din partea Bisericii (fotocopiată ca atare pe o pagină). Este vorba practic tot de o binecuvântare din partea Bisericii (vezi aici de pildă precizarea ca atare pe pagina web a Societății Biblice grecești: „cu binecuvântarea și aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Eladei”). Se poate descărca integral de aici.

La editura sa (Apostoliki Diakonia) Biserica Greacă a publicat doar Septuginta. Are o ediție apărută tot în 1997, vezi aici. În prefață se spune că Septuaginta „reprezintă Biblia oficială a Bisericii Ortodoxe de Răsărit” (dau și textul grecesc, pentru că e important: συνιστά την επίσημη Βίβλο της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας). Într-adevăr, επίσημος înseamnă „oficial”.

La prima vedere ar părea că lucrurile sunt clare. O ediție clar asumată de Biserica greacă numește Septuginta, singura variantă de altfel pe care o publică acolo Biserica, „oficială”. Biserica greacă doar a binecuvântat (neexplicit, ci implicit) traducerea neo-greacă a Societății Biblice din 1997, despre care spune în acea scrisoare de recomandare că este făcută din originalul ebraic.

Totuși, mie mi se pare că există o diferență majoră între situația Bisericii catolice și cea a Bisericii ortodoxe. La catolici, există o decizie valabilă pentru toți (promulgată de papă), prin care o ediție biblică anume (noua Vulgată) este oficializată. La ortodocși, Septuaginta este numită „oficială” doar de o Biserică locală, cea a Greciei.

Apoi, nu cunosc să existe la greci un act oficial în acest sens din partea sinodului. Între 1911 și 1975 Constituția Greciei într-adevăr interzicea în mod clar orice traducere a Scripturii în neo-greacă. Dar este vorba de un act de stat. Trebuie văzut, altfel spus, dacă numirea de „oficială” din prefața ediției bisericești este oferită pe baza unei decizii sinodale (echivalentul papei de la catolici) sau pe baza cutumei nescrise.

De aceea, la întrebarea din titlu, aș răspunde simplu: nu. Nu poți să numești Septuaginta ediția oficială a Bisericii Ortodoxe, cel mult a unei Biserici ortodoxe locale.

Pentru a invoca tot o figură oficială, voi cita dintr-un raport al președintelui Comisiei sinodale biblice și teologice a Bisericii Ortodoxe Ruse, mitropolitul Ilarion Alfeyev de Volokolamsk din 2013, raport publicat chiar pe site-ul oficial (iar „oficial”!!!) al Patriarhiei Ruse. Vezi aici.

Pentru exactitate, voi cita trei paragrafe chiar în rusă, apoi voi da traducerea în engleză (sunt începător la rusă, așa că am apelat la Google Translate pentru siguranță).

Очень важно для нас, что Православная Церковь никогда не канонизировала какой-то один текст или перевод, какую-то одну рукопись или одно издание Священного Писания. Единого общепринятого текста Библии в православной традиции нет. Существуют расхождения между цитатами из Писания у Отцов; между Библией, принятой в греческой Церкви, и церковнославянской Библией; между церковнославянскими текстами Библии и рекомендованным для домашнего чтения русским Синодальным переводом. Эти расхождения не должны нас смущать, ведь за разными текстами на разных языках, в разных переводах стоит единая Благая Весть.

Особо важную роль для православной традиции, играет древний, выполненный еще до Рождества Христова греческий перевод Ветхого Завета — Септуагинта. Это связано со следующими факторами. Во-первых, Септуагинта может быть использована для воссоздания первоначального ветхозаветного текста в тех местах, где в стандартный еврейский (так называемый масоретский) текст вкрались ошибки. Во-вторых, многие цитаты из Ветхого Завета в Новом Завете отражают текст Септуагинты. В-третьих, именно текст греческой Библии использовался и в творениях греческих Отцов Церкви, и в литургических текстах Православной Церкви.

Неверно, однако, было бы утверждать, что именно Септуагинта и только Септуагинта является Библией Православия.

„It is very important for us that the Orthodox Church has never canonized any one text or translation, any one manuscript or one edition of Holy Scripture. There is no single generally accepted text of the Bible in the Orthodox tradition. There are discrepancies between quotes from the Scriptures of the Fathers; between the Bible adopted in the Greek Church and the Church Slavonic Bible; between Church Slavonic texts of the Bible and recommended for home reading by the Russian Synodal translation. These discrepancies should not embarrass us, because behind different texts in different languages, in different translations there is a single Good News.

An especially important role for the Orthodox tradition is played by the ancient Greek translation of the Old Testament, the Septuagint, which was performed before Christ. This is due to the following factors. First, the Septuagint can be used to recreate the original Old Testament text in places where errors have crept into the standard Jewish (so-called Masoretic) text. Secondly, many quotations from the Old Testament in the New Testament reflect the text of the Septuagint. Thirdly, it was the text of the Greek Bible that was used in the creations of the Greek Fathers of the Church, and in the liturgical texts of the Orthodox Church.

It is not true, however, to assert that it is the Septuagint and only the Septuagint that is the Bible of Orthodoxy.”

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s